Record details

Title
    Fosilní pobřežní valy na břehu sarmatského jezera
Other titles
    Fossil barrier beaches on the bank of the Sarmatian Lake
Author
    Bubík, Miroslav
    Hubatka, František
    Nehyba, Slavomír
    Tomanová Petrová, Pavla
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007
Vol./nr.
    Roč. 15, č. listopad
Pages
    4
Year
    2008
Thesaurus term
    Vienna Basin, Miocene, Georadar, Micropaleontology
Keyword
    Břehu
    Fosilní
    Jezera
    Pobřežní
    Sarmatského
    Valy
Abstract (in czech)
   V okolí obce Velké Bílovice byla realizována geofyzikální měření a 3 mělké vrty. Na základě litologie byly rozlišeny 4 intervaly. Podle studia foraminifer, ostrakodů a měkkýšů byly sedimenty přiřazeny k sarmatu a karpatu. Sarmatské sedimenty bílovického souvrství náležejí do zóny Porosononion granosum a Elphidium hauerinum. Písky ve spodní části vrtu J-3 obsahují ochuzenou redeponovanou faunu z flyšových sedimentů račanské a ždánické jednotky a také faunu karpatu (laaské souvrství). Písky na bázi vrtu J-3 interpretujeme jako duny/pobřežní valy.
Abstract (in english)
   Fossil barrier beaches on the bank of the Sarmatian Lake
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014