Record details

Title
    Fosilní stopy (ichnofosilie) v díle K. M. Sternberga
Author
    Mikuláš, Radek
Conference
    Kaspar M. Sternberg - natural scientist and National Museum founder (17.12.1998 : Praha, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Muzejní a vlastivědná práce/Časopis Společnosti přátel starožitností
Vol./nr.
    Roč. 38, č. 3
Pages
    s. 162-165
Year
    2000
Notes
    Projekt: KSK1042603, GA AV ČR
    Překlad názvu: Fossil traces (ichnofossils) in the work of K. M. Sternberg
    Rozsah: 4 s.
Subject category
    ichnofossils
    K. M. Sternberg
Keyword
    Díle
    Fosilní
    Ichnofosilie
    Sternberga
    Stopy
Abstract (in czech)
   Dílo K. M. Sternberga figuruje v dosud živých problémech studia fosilních stop. Vzhledem k hojnosti a celosvětovému rozšíření ichnorodu Chondrites, jehož je autorem, je K. M. Sternberg rovněž jedním z nejčastěji citovaných autorů v ichnologické literatuře.
Abstract (in english)
   Some fossils described by K. M. Sternberg in his work "Flora der Vorwelt" are not remains of flora but they belong to the group of trace fossils (ichnofossils). Most of these ichnofossils fall to the "genus" (i. e. ichnogenus) Chondrites that is one of the most common fossil traces in the Early Palaeozoic till Cenozoic sedimentary rocks.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012