Record details

Title
    Fosilní stopy a ichnostavba glaukonitických pískovců svrchní křídy u Vamberka (východní Čechy)
Author
    Čech, S.
    Mikuláš, Radek
    Vodrážka, R.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    -, -
Pages
    s. 96-97
Year
    2004
Notes
    Jednotlivé svazky mají ISBN - tento sv. 80-7075-617-9
    Překlad názvu: Trace fossils and ichnofabric of the Upper Cretaceous glauconitic sandstones at Vamberk (eastern Bohemia, Czech Republic)
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    Cretaceous
    ichnofabric
    ichnofossils
Keyword
    Čechy
    Fosilní
    Glaukonitických
    Ichnostavba
    Křídy
    Pískovců
    Stopy
    Svrchní
    Vamberka
    Východní
Abstract (in czech)
   V masivních, křemitých pískovcích korycanského souvrství (křída, cenoman) v lomu u Vamberka byly nalezeny ichnofosilie Taenidium isp., Macaronichnus isp., Thalassinoides isp. a ?Trichichnus isp. Tato asociace svědčí o mělkovodní prostředí s vysokou energií vlnění a proudění, ale s malým objemem ukládaného sedimentu.
Abstract (in english)
   Trace fossils Taenidium isp., Macaronichnus isp., Thalassinoides isp. and ?Trichichnus isp. from the quarry SSE of Merklovice near Vamberk (Czech Republic) have been found in compact, fine-grained quartzose sandstone with the high volume of glauconite. The rocks belong to the Upper Cenomanian Korycany Member of the Peruc-Korycany Formation. Trace fossils association gives evidence for a high-energy shallow water environment with limited influx of sediment.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012