Record details

Title
    Fossil Vertebrates and peleomagnetism update of one of the earlier stages of cave evolution in the classical karst, Slovenia: pliocene of Črnotiče II site and Račiška Pečina
Author
    Bosák, Pavel
    Horáček, I.
    Mihevc, A.
    Pruner, Petr
    Zupan Hajna, N.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta carsologica
Vol./nr.
    Roč. 36, č. 3
Pages
    s. 453-468
Year
    2007
Notes
    Projekt: IAA3013201, GA AV ČR
    Projekt: IAA300130701, GA AV ČR
    Projekt: J6-3035-0618-01, Ministry of Science of Slovenia and Slovenian Research Agency, SI
    Projekt: J6-6345-0618-04, Ministry of Science of Slovenia and Slovenian Research Agency, SI
    Projekt KONTAKT MŠMT. Partnerská země: Slovinsko. Č. projektu: 19/2007-2008. Název projektu: Paleomagnetic research of sediments in karst areas of Slovenia: applications for reconstruction of Cenozoic geomorphic evolution.
    Projekt: P6-0119-0618, Ministry of Science of Slovenia and Slovenian Research Agency, SI
    Překlad názvu: Fosilní obratlovci a paleomagnetismus upřesnily věk jedné z nejstarších fází vývoje jeskyní v Klasickém krasu, Slovinsko: Pliocén lokality Črnotiče II a jeskyně Račiška pečina
    Rozsah: 16 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    cave sediments
    magnetostratigraphy
    mammals
    Rodentia
    Soricomorpha
Keyword
    Cave
    Classical
    Črnotiče
    Earlier
    Evolution
    Fossil
    II
    Karst
    One
    Pečina
    Peleomagnetism
    Pliocene
    Račiška
    Site
    Slovenia
    Stages
    Update
    Vertebrates
Abstract (in czech)
   Pliocenní stáří jeskynních sedimentů bylo potvrzeno nálezy obratlovců a paleomagnetickou metodou. Jde o první lokality v Klasickém krasu s potvrzeným předkvartérním stářím sedimentace v jeskyních.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012