Record details

Title
    Fossil calcretes in the Permocarboniferous sequence; Bohemian Massif, Czechoslovakia
Statement of responsibility
    Vladimír Skoček
Author
    Skoček, Vladimír, 1934-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Vol./nr.
    Vol. 68, no. 2
Pages
    s. 45-51
Year
    1993
Notes
    3 obr., 2 pl., 26 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Subject group
    Český masiv
    karbon-svrchní
    perm
    sedimentace
    sedimenty karbonátové
    stefan
    struktury sedimentů
Subject category
    aleuropelity
    kalkrusta
Keyword
    Bohemian
    Calcretes
    Czechoslovakia
    Fossil
    Massif
    Permocarboniferous
    Sequence
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    30. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012