Record details

Title
    Fossil molluscs from the filling of sandstone rockshelters. Their importance for environmental reconstructions
Other titles
    Fosilní měkkýši ve výplních pískovcových převisů a jejich význam pro poznání pravěkého prostředí