Record details

Title
    Fotometrický průtokoměr pro měření velmi malých vertikálních průtoků vody ve vrtu
Other titles
    Photometric flowmeter for measuring slow vertical water flow in wells
Author
    Kobr, Miroslav
    Mareš, Stanislav
    Řezanina, Svatopluk
    Urík, Jozef
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Vol./nr.
    Roč. 8, č. 2
Pages
    7
Year
    2008
Thesaurus term
    photometric flowmeter
    water flow measurements
    well-logging
Keyword
    Fotometrický
    Malých
    Měření
    Průtokoměr
    Průtoků
    Velmi
    Vertikálních
    Vody
    Vrtu
Abstract (in czech)
   Fotometrický průtokoměr, kalibrace v laboratoři, terénní měření
Abstract (in english)
   Photometric flowmeter, calibration in laboratory, field measurements
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012