Record details

Title
    Fracture properties of basalt fibre composites with cured or pyrolysed matrix
Author
    Chlup, Zdeněk
    Černý, Martin
    Glogar, Petr
    Sucharda, Zbyněk
Conference
    Fractography of Advanced Ceramics (3. : 07.09.2008-10.09.2008 : Stará Lesná, Slovensko)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Fractography of Advanced Ceramics III (Key Engineering Materials Vol .409)
Pages
    S. 326-329
Notes
    Projekt: GA106/05/0817, GA ČR
    Překlad názvu: Lomové vlastnosti kompozitů s čedičovými vlákny a vytvrzenou nebo pyrolyzovanou matricí
    Rozsah: 4 s. : www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    basalt fibre
    composite
    polysiloxane matrix
Keyword
    Basalt
    Composites
    Cured
    Fibre
    Fracture
    Matrix
    Properties
    Pyrolysed
Abstract (in czech)
   Měření ohybové pevnosti, lomové houževnatosti a elastických vlastností ukázalo příznivý vliv částečné pyrolýzy (do 400 - 750°C) na vlastnosti kompozitů s čedičovými vlákny a polysiloxanovou matricí ve srovnání s kompozity jen vytvrzenými.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012