Record details

Title
    Frakcionace platinoidů v různých typech geologického prostředí na příkladech vybraných rudních ložisek Polárního Uralu v Rusku
Other titles
    Fractionation of PGE in various geological environments: examples from selected ore deposits of the Polar Urals in Russia
Author
    Gurskaja, Ludmila
    Knésl, Ilja
    Kolbentsev, Leonid
    Pašava, Jan
    Vymazalová, Anna
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007
Vol./nr.
    Č. srpen
Pages
    2
Year
    2008
Thesaurus term
    Polar Urals, ophiolite belt, ultrabasic rock, chromite deposit, Mo deposit, P-ore deposit
Keyword
    Frakcionace
    Geologického
    Ložisek
    Platinoidů
    Polárního
    Prostředí
    Příkladech
    Rudních
    Rusku
    Různých
    Typech
    Uralu
    Vybraných
Abstract (in czech)
   Prezentace předběžných výsledků ze studia distribuce platinoidů na vybraných rudních ložiskách Polárního Uralu
Abstract (in english)
   Fractionation of PGE in various geological environments: examples from selected ore deposits of the Polar Urals in Russia
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014