Record details

Title
    From the history of Czech-German cooperation in hydrology and flood alarms in the Elbe R. Basin (as related to the flood disaster of March 1845)
Author
    Deutsch, M.
    Munzar, Jan
Conference
    Workshop Adolfa Patery 2008 (04.11.2008-04.11.2008 : Praha, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2008 "Extrémní hydrologické jevy v povodích/EExtreme Hydrological Events in Catchments"
Pages
    S. 135-142
Notes
    Autoři celkem: 2
    Projekt: IAA300860601, GA AV ČR
    Překlad názvu: Z historie česko-německé spolupráce v hydrologii a výstrahách před povodněmi v povodí Labe (mimo jiné v souvislosti s povodňovou katastrofou v březnu 184)
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    Czech-German cooperation
    Elbe River
    historical floods
Keyword
    1845
    Alarms
    Basin
    Cooperation
    Czech-German
    Disaster
    Elbe
    Flood
    History
    Hydrology
    March
    Related
Abstract (in czech)
   Prominentní drážďanský hydrometeorolog Ch.G.Pötzsch (1732-1805) byl prvním německým odborníkem, který upozornil na význam znalosti počasí a výskytu povodně v Čechách pro signalizování povodňového nebezpečí v dolní části Labe.Poučení z katastrofální povodně v březnu 1845. Počátky předpovědí vodních stavů během povodní jsou spjaty s rokem 1884 a profesorem Německé techniky v Praze A.R. Harlacherem.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012