Record details

Title
    Frost-riven cliffs and cryoplanation terraces in the Hostýnské vrchy Hills (east Moravia, Czech Republic)
Statement of responsibility
    Marek Křížek
Other titles
    Mrazové sruby a kryoplanační terasy v Hostýnských vrších (východní Morava, Česká republika)
Author
    Křížek, Marek
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geographica
Vol./nr.
    Vol. 35, no. suppl.
Pages
    p. 239-245
Year
    2000
Notes
    1 obr., 4 fot.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geogr.
Classfication no.
    55(1)
    550.3
    550.4
Conspectus category
    55
Subject group
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie regionální
    kvartér
    kvartér Západních Karpat
    morfostruktura
    periglaciální jevy
    zvětrávání mechanické
    zvětrávání mrazové
Geographical name
    ČR-Morava
    Hostýnsko-vsetínská hornatina
Keyword
    Cliffs
    Cryoplanation
    Czech
    East
    Frost-riven
    Hills
    Hostýnské
    Moravia
    Republic
    Terraces
    Vrchy
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012