Record details

Title
    Functional groups of fossil marattialeans: chemotaxonomic implications for Pennsylvanian tree ferns and pteridophylls
Author
    Bek, Jiří
    Mastalerz, M.
    Pšenička, J.
    Zodrow, E. L.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    International Journal of Coal Geology
Vol./nr.
    Roč. 61, 3-4
Pages
    s. 259-280
Year
    2005
Notes
    Projekt: IAA3013902, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Funkční skupiny fosilních marattiales: chemotaxonomické využití pro pensylvánské stromovité kapradiny a pteridofyla
    Rozsah: 22 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    FTIR
    functional groups
    interdisciplinary approach
Keyword
    Chemotaxonomic
    Ferns
    Fossil
    Functional
    Groups
    Implications
    Marattialeans
    Pennsylvanian
    Pteridophylls
    Tree
Abstract (in czech)
   Nálezy druhů Pecopteris nyranensis, P. miltonii, P. aspidioides a P. polypodioides pocházejí z plzeňské pánve západních Čech. Taxonomické charakteristiky jako kutikuly, stomata, reprodukční orgány a spory in situ byly studovány. Chemotaxonomické studium bylo provedeno na molekulární úrovni.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012