Record details

Title
    Functional morphology of hyoliths based on flume studies
Author
    Galle, Arnošt
    Marek, Ladislav
    Parsley, R. L.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu = Bulletin of the Czech Geological Survey, Prague
Vol./nr.
    Roč. 72, č. 4
Pages
    s. 351-358
Year
    1997
Keyword
    Based
    Flume
    Functional
    Hyoliths
    Morphology
    Studies
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012