Record details

Title
    Fundamental mobility trends in the northern part of the Moravo-Silesian zone (the Bohemian Massif) - A complex geodynamic analysis
Author
    Grygar, V.
    Holub, Karel
    Jelínek, J.
    Kaláb, Zdeněk
    Knejzlík, Jaromír
    Kottnauer, Pavel
    Schenk, Vladimír
    Schenková, Zdeňka
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta Research Reports
Vol./nr.
    -, č. 13
Pages
    s. 75-90
Year
    2004
Notes
    Projekt: GA205/01/0480, GA ČR
    Překlad názvu: Základní pohybové trendy v severní části moravsko-slezské zóny (Český masív) - komplexní geodynamická analýza
    Rozsah: 16 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Subject category
    geodynamics
    GPS
    local seismicity
Keyword
    Analysis
    Bohemian
    Complex
    Fundamental
    Geodynamic
    Massif
    Mobility
    Moravo-Silesian
    Northern
    Trends
    Zone
Abstract (in czech)
   Výsledky grantového projektu "Základní pohybové trendy v severní části moravsko-slezské zóny (Český masív) - komplexní geodynamická analýza".
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012