Record details

Title
    Further evidences for slabs in the lower mantle
Statement of responsibility
    H. Kývalová, O. Čadek and J. Moser
Author
    Čadek, Ondřej
    Kývalová, Hana
    Moser, J.
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Seventh meeting of the European Union of Geosciences : April 4-8th 1993 Strasbourg. Terra abstracts, suppl. no. 1
Pages
    s. 54-55
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    061.3
    551.1/.4
    551.2
Conspectus category
    55
Subject group
    geoid
    gravimetrie
    hustota
    kenozoikum
    konference
    mesozoikum
    plášť spodní
    podsunovaná deska
    rychlost elastických vln
    seizmologie
    tektonika desková
    termodynamika
    tomografie
    viskozita
    zóna subdukční
    železo
Geographical name
    Země
Keyword
    Evidences
    Further
    Lower
    Mantle
    Slabs
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012