Record details

Title
    Fylitický svor s chloritoidem a magnetitem z aluviálních uloženin Oskavy u Nemrlova (14-44 Šternberk)
Statement of responsibility
    Jiří Zimák, Zdeněk Gába
Other titles
    A phyllite/micaschist with chloritoide and magnetite from alluvial deposits of the Oskava River near Nemrlov
Author
    Gába, Zdeněk, 1939-
    Zimák, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 7
Pages
    s. 140-141
Year
    2000
Notes
    1 tab., 3 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1999.
Subject group
    aluvium
    analýza petrografická
    chemismus hornin
    chloritoid
    geologie regionální
    kvartér Českého masivu
    magnetit
    oblast snosová
    silesikum
    svor
Geographical name
    ČR-Morava
    Nemrlov (Šumperk)
Keyword
    14-44
    Aluviálních
    Chloritoidem
    Fylitický
    Magnetitem
    Nemrlova
    Oskavy
    Svor
    Šternberk
    Uloženin
Abstract (in english)
   A boulder of phyllite/micaschist with chloritoide and rich in magnetite porphyroblasts was found in alluvial deposits of the Oskava River in the Jeseníky Mts. Data on chemistry of chloritoide, chlorte and muscovite are tabelled
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 8. 2007
Import date
    8. 8. 2012