Record details

Title
    Fylonity jižní části vrbenské skupiny a jejich prekurzory
Other titles
    Fylonites of the southern part of the Vrbno Group and its prekursors.
Author
    Aichler, Jaroslav
    Chlupáčová, Marta
    Mixa, Petr
    Pecina, Vratislav
    Wilímský, Dávid
    Žáček, Vladimír
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    6
Year
    2005
Thesaurus term
    fylonite, Vrbno Group, geochemistry
Keyword
    části
    Fylonity
    Jižní
    Prekurzory
    Skupiny
    Vrbenské
Abstract (in czech)
   Zjištění prekurzorů fylonitů v širším okolí Oskavy. Termínem fylonit je zde označována skupina muskovit-chloritických hornin ne zcela jasného původu. Jejich společným rysem je vzhled, často až anomální magnetická susceptibilita a jejich geologická pozice při kontaktu vulkanosedimentárních hornin vrbenské skupiny a bloku předdevonských metagranitů a křemen-živcových mylonitů.
Abstract (in english)
   Fylonites of the southern part of the Vrbno Group and its prekursors.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014