Record details

Title
    Fyzikální představy o příčinách a vzniku zemětřesení
Statement of responsibility
    Dana Procházková, Zdeněk Roth
Other titles
    Physical concepts of causes and origin of earthquakes
Author
    Procházková, Dana
    Roth, Zdeněk, 1914-
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 33, č. 2
Pages
    s. 48-49
Year
    1991
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    fyzikální vlastnosti hornin
    fyzikální základy
    seizmologie
    vlastnosti fyzikální
    zemětřesení
Keyword
    Fyzikální
    Představy
    Příčinách
    Vzniku
    Zemětřesení
Abstract (in czech)
   Z rozboru konkrétních projevů vyplývá, že zemětřesení jsou jen jedním z projevů vnitřního pohybu uvnitř geologicky nehomogenní (elasticko-viskózní) litosféry. Současné teorie vzniku zemětřesení vycházejí z klasické teorie elastického vyrovnávání z počátku století. Podle této teorie dochází v ohniskových oblastech k postupnému narůstání elastického napětí, které se při dosažení meze pevnosti masívu náhle uvolní pohybem podél zlomu, eventuálně i zemětřesením. V současné době převládají dvě teorie vzniku, předložené začátkem 70. let: teorie nestabilního vzniku trhlin, vypracovaná v SSSR a dilatančně difúzní teorie, předložená v USA. Rozdíl mezi nimi spočívá v tom, jakou důležitost připisují vodě v přípravě zemětřesení
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012