Record details

Title
    Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využití v geologii, ekologii a geofyzice
Statement of responsibility
    Aleš Kapička
Other titles
    Physical properties of rocks and their use in geology, ecology and geophysics
Author
    Kapička, Aleš
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 35, č. 9-10
Pages
    s. 309-310
Year
    1993
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    geofyzika užitá
    konference
    petrofyzika
Keyword
    Ekologii
    Fyzikální
    Geofyzice
    Geologii
    Hornin
    Vlastnosti
    Využití
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012