Record details

Title
    Fyzikálně chemické procesy vzniku pískovcového pseudokrasu
Editor
    Cílek, Václav
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Pískovcový fenomén: klima, život a reliéf. Das Sandsteinphänomen Klima, Leben und Georelief
Pages
    s. 134-153
Notes
    Překlad názvu: Physical and Chemical Processes of Sandstone PseudokarstFormation
    Rozsah: 20 s.
Keyword
    Chemické
    Fyzikálně
    Pískovcového
    Procesy
    Pseudokrasu
    Vzniku
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012