Record details

Title
    GEOINFO informační systém geologických a účelových map v měřítku 1:50 000
Statement of responsibility
    Jan Kaigl, Petr Rambousek
Other titles
    GEOINFO - an information system on geological and ecological maps at the scale 1:50000
Author
    Kaigl, Jan
    Rambousek, Petr
Language
    česky
Source title - monograph
    Informační systémy o geofaktorech životního prostředí
Pages
    s. 101-102
Subject group
    geologická služba
    geologie environmentální
    mapa
    projekt
    systém GIS
Geographical name
    ČR
Keyword
    1:50
    000
    GEOINFO
    Geologických
    Informační
    Map
    Měřítku
    Systém
    účelových
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    19. 12. 2007
Import date
    8. 8. 2012