Record details

Title
    Gabroid od obce Tlestky - nový člen bazických satelitních pňů v proterozoickém plášti čistecko-jesenického masivu (západní Čechy), případ koexistence labradoritu s albitem
Statement of responsibility
    Ferry Fediuk
Other titles
    Gabbroid at the Tlestky-village - a new member of basic satelite stocks in the Proterozoic mantle of the Čistá-Jesenice massif (Western Bohemia), a coexistence case of labradorite with albite
Author
    Fediuk, František, 1929-
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 16, č. 1
Pages
    s. 93-99
Year
    2008
Notes
    2 obr., 6 diagr., 3 fot., 5 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Classfication no.
    55(1)
    550.4
    552
Conspectus category
    550
    552
Subject group
    albit
    analýza petrografická
    Barrandien
    chemismus hornin
    data elektronové mikroanalýzy
    intruze
    labradorit
    magnetická susceptibilita
    monzogabro
    neoproterozoikum
    západočeský pluton
Geographical name
    Čechy západní (Česko)
    Tlestky (Rakovník, Rakovník)
Keyword
    Albitem
    Bazických
    Čechy
    čistecko-jesenického
    člen
    Gabroid
    Koexistence
    Labradoritu
    Masivu
    Nový
    Obce
    Plášti
    Pňů
    Proterozoickém
    Případ
    Satelitních
    Tlestky
    Západní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    17. 3. 2010
Import date
    8. 8. 2012