Record details

Title
    Gama-gamakarotáž při zjišťování zóny rozvolnění v okolí dlouhého důlního díla
Author
    Staš, Lubomír
Conference
    Fyzikálne vlastnosti hornín a ich využitie v geológii, ekológii a geofyzike (5. : 28.06.1993-29.06.1993 : Bratislava, Slovensko)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Fyzikálne vlastnosti hornín a ich využitie v geológii, ekológii a geofyzike 5. 5
Pages
    s. 61-64
Keyword
    Díla
    Dlouhého
    Důlního
    Gama-gamakarotáž
    Okolí
    Rozvolnění
    Zjišťování
    Zóny
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012