Record details

Title
    Garnet chemistry as an indicator of metamorphic development and deformations of the Moravicum in the Dyje dome
Statement of responsibility
    Petr Batík, Eva Fediuková
Author
    Batík, Petr, 1938-
    Fediuková, Eva
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu
Vol./nr.
    Vol. 67, no. 1
Pages
    s. 1-24
Year
    1992
Notes
    1 obr.,3 tab.,12 diagr.,4 pl.,31 bibl. + 4
    České resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst.
Subject group
    Ca (vápník - 20)
    facie metamorfní
    granáty
    Mg (hořčík - 12)
    Mn (mangan - 25)
    moravikum
    pelity
    polymetamorfismus
    teplota
    tlak
Subject category
    dyjský masiv
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Lukov
Keyword
    Chemistry
    Deformations
    Development
    Dome
    Dyje
    Garnet
    Indicator
    Metamorphic
    Moravicum
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012