Record details

Title
    Garnet provenance in mixed first-cycle and poly-cycle heavy-mineral assemblages of the Ropianka and Menilite formations (Skole Nappe, Polish Flysch Carpathians): constraints from chemical composition ang grain morphology
Statement of responsibility
    Dorota Salata
Author
    Salata, Dorota
Language
    anglicky
Source title - serial
    Annales Societatis geologorum Poloniae
Vol./nr.
    Vol. 83, no. 3
Pages
    p. 161-177
Year
    2013
Notes
    9 obr., 1 pl., 2 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Ann. Soc. Geol. Pol.
Classfication no.
    552
Conspectus category
    55
Subject group
    brunovistulikum
    chemismus minerálů
    Český masiv
    flyšové pásmo Západních Karpat
    granáty
    křída-svrchní
    oblast snosová
    paleogén
    pískovce
    protolit
    těžké minerály
Geographical name
    Česko
    Polsko
Keyword
    Ang
    Assemblages
    Carpathians
    Chemical
    Composition
    Constraints
    First-cycle
    Flysch
    Formations
    Garnet
    Grain
    Heavy-mineral
    Menilite
    Mixed
    Morphology
    Nappe
    Polish
    Poly-cycle
    Provenance
    Ropianka
    Skole
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    26. 6. 2014
Import date
    12. 9. 2014