Record details

Title
    Garnet-bearing granite from the Třebíč pluton, Bohemian Massif (Czech Republic)
Statement of responsibility
    M. René and J. Stelling
Author
    René, Miloš
    Stelling, J.
Language
    anglicky
Source title - serial
    Mineralogy and petrology
Vol./nr.
    Vol. 91, no. 1-2
Pages
    p. 55-69
Year
    2007
Notes
    3 obr., 2 fot., 3 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Mineral. and Petrology
Classfication no.
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    biotit
    chemismus hornin
    chemismus minerálů
    granáty
    granit
    moldanubický pluton
    morfologie krystalu
    petrogeneze
    reakční lem
    tavení parciální
    titan
    třebíčský pluton
    zonálnost krystalu
Geographical name
    Jaroměřice nad Rokytnou (Třebíč, Třebíč)
    Morava (Česko)
Keyword
    Bohemian
    Czech
    Garnet-bearing
    Granite
    Massif
    Pluton
    Republic
    Třebíč
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 12. 2007
Import date
    8. 8. 2012