Record details

Title
    Garnet-clinopyroxene intermediate granulites in the St. Leonhard massif of the Bohemian Massif: ultrahigh temperature metamorphism at high pressure or not?
Other titles
    Granát-klinopyroxenické intermediální granulity masivu St. Leonhard v českém masivu: ultravysokoteplotní metamorfóza za vysokých tlaků či ne?
Author
    Powell, Roger
    Racek, Martin
    Štípská, Pavla
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Journal of Metamorphic Geology
Vol./nr.
    Roč. 26, č. únor
Pages
    18
Year
    2008
Thesaurus term
    Bohemian Massif, clinopyroxene granulite, rutile thermometer, ternary feldspar, UHT-metamorphism
Keyword
    Bohemian
    Garnet-clinopyroxene
    Granulites
    High
    Intermediate
    Leonhard
    Massif
    Metamorphism
    Pressure
    St
    Temperature
    Ultrahigh
Abstract (in czech)
   Granát-klinopyroxenické granulity se vyskytují jako tenké polohy ve felsických granulitech tělesa St. Leonhard v českém masivu. Jsou složené z několika domén. Minerální asociace té první odpovídá krystalizaci z horké suché taveniny ve 14 kbar, druhá koresponduje s lokalizovaným minerálním růstem z 650 do 850 °C a z 10 do 17 kbar. Pozdnější pervasivní deformace smazala jejich původní vztahy. Vývoj těchto hornin poukazuje na magmatickou krystalizaci a následující metamorfózu ve vysokých teplotách a tlacích spíše než na UHT-metamorfní původ.
Abstract (in english)
   Garnet-clinopyroxene granulites occur as thin layers within felsic granulites of the St. Leonhard granulite body in the Bohemian Massif. They consist of several domains. The mineral assemblage of the first one is consistent with crystallization from hot dry melt at 14 kbar, the other corresponds to localized new mineral growth from 650 to 850 °C and 10 to 17 kbar. Later strong pervasive deformation has obscured their original relationships. The evolution of these rocks is consistent with formation by igneous crystallization and subsequent metamorphism to high-T and high-P, rather than an origin by ultrahigh-T metamorphism.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014