Record details

Title
    General Geomorphological Maps and Geomorphological Information Systems (case study monitoring of protected areas in East Bohemia, Czech Republic)
Statement of responsibility
    Jaromír Demek, Jiří Kopecký
Other titles
    Podrobné geomorfologické mapy a geomorfologické informační systémy (na příkladu monitorování chráněných krajinných oblastí východních Čech, Česká republika)
Author
    Demek, Jaromír
    Kopecký, Jiří
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geographica
Vol./nr.
    Vol. 31, no. 1
Pages
    p. 55-64
Year
    1996
Notes
    4 fot., 8 bibl.
    České resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geogr.
Subject group
    geomorfologie
    kartografie
    mapa geomorfologická
    monitoring
    ochrana přírody
    systém informační
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    Areas
    Bohemia
    Case
    Czech
    East
    General
    Geomorphological
    Information
    Maps
    Monitoring
    Protected
    Republic
    Study
    Systems
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012