Record details

Title
    General genetic model and roots of low metal contents of the Jeseníky Mts. deposits of the stratiform sulphide formation
Statement of responsibility
    Jaroslav Havelka
Author
    Havelka, Jaroslav
Language
    anglicky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Vol. 38, no. 1
Pages
    p. 89-101
Year
    1992
Notes
    1 obr., 1 tab., 68 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň. (Ostrava), Ř.horn.-geol.
Subject group
    geneze ložiska
    ložisko stratiformní
    ložisko vulkanicko-sedimentární
    metamorfismus
    mobilita
    moravskoslezská oblast
    proces hydrotermální
    rudy barevných kovů
    silesikum
Geographical name
    ČR-Morava
    Horní Benešov
    Horní Město
    Rýmařov
    Šternberk
    Zlaté Hory
Keyword
    Contents
    Deposits
    Formation
    General
    Genetic
    Jeseníky
    Low
    Metal
    Model
    Mts
    Roots
    Stratiform
    Sulphide
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    10. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012