Record details

Title
    General problems of the TB (Teplá-Barrandian) Precambrian, Bohemian Massif, the Czech Republic
Statement of responsibility
    Jan Cháb
Author
    Cháb, Jan
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Vol./nr.
    Vol. 68, no. 4
Pages
    s. 1-6
Year
    1993
Notes
    2 s.bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Subject group
    prekambrium
    stratigrafie
    tektonika
    tepelsko-barrandienská oblast
    vrásnění prekambrická
    vrásnění variské
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    Bohemian
    Czech
    General
    Massif
    Precambrian
    Problems
    Republic
    TB
    Teplá-Barrandian
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012