Record details

Title
    General scheme of the Western Carpathian stream channel behaviour
Statement of responsibility
    Jan Hradecký and Václav Škarpich
Author
    Hradecký, Jan, 1974-
    Škarpich, Václav
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Geomorfologický sborník 8 : book of abstracts : proceedings of the conference State of Geomorfological Research in 2009 : 15.-17. April 2009, Kašperské Hory, Czech Republic
Pages
    s. 19
Classfication no.
    061.3
    55(1)
    551.4
Conspectus category
    551
Subject group
    geologie regionální
    geomorfologie
    konference
    kvartér
    kvartér Západních Karpat
    lidské aktivity
    morfogeneze
    reliéf
    říční síť
Geographical name
    Morava (Česko)
    Moravskoslezské Beskydy (Česko a Slovensko)
Keyword
    Behaviour
    Carpathian
    Channel
    General
    Scheme
    Stream
    Western
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 5. 2010
Import date
    8. 8. 2012