Record details

Title
    Generalized average of signals (GAS) - a new method for detection of very weak waves in seismograms
Author
    Kolínský, Petr
    Málek, Jiří
    Štrunc, Jaroslav
    Valenta, Jan
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta geodynamica et geomaterialia
Vol./nr.
    Roč. 4, č. 3
Pages
    s. 5-10
Year
    2007
Notes
    Projekt: GA205/06/1780, GA ČR, CZ
    Projekt: IAA300460602, GA AV ČR
    Překlad názvu: Zobecněný průměr signálů - nová metoda pro detekci velmi slabých signálů v seismogramech
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    coherent stack
    generalized average of signals
    signal-to-noise ratio
Keyword
    Average
    Detection
    GAS
    Generalized
    Method
    New
    Seismograms
    Signals
    Very
    Waves
    Weak
Abstract (in czech)
   Je popsána a testována nová metoda pro detekci velmi slabých vln v seismogramech, která se nazývá "Zobecněný průměr signálů".
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012