Record details

Title
    Generalized right dihedra method: dependence on Lode parameter
Author
    Hroza, Miroslav
    Melichar, Rostislav
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 9
Pages
    3
Year
    2002
Thesaurus term
    Paleostress analysis
Keyword
    Dependence
    Dihedra
    Generalized
    Lode
    Method
    Parameter
    Right
Abstract (in english)
   Studie pojednává o nové metodě paleonapjatostní analýzy založené na datech pohybu po zlomové ploše.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012