Record details

Title
    Genesis and occurrences of valentinite and kermesite in the Březové Hory ore district (central Bohemia)
Other titles
    Vznik a výskyty valentinitu a kermezitu v březohorském rudním revíru