Record details

Title
    Genetic algorithms in seismic source parameter retrieval
Author
    Šílený, Jan
Conference
    IUGG General assembly (21. : 02.07.1995-14.07.1995 : Boulder, Spojené státy americké)
Language
    anglicky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    IUGG 21st General Assembly. Abstracts
Pages
    s. B13
Keyword
    Algorithms
    Genetic
    Parameter
    Retrieval
    Seismic
    Source
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013