Record details

Title
    Geneze křemičitých durikrust na Českém masívu
Statement of responsibility
    D. Richterová
Other titles
    Konferencia Petrológia a jej aplikácie - súčasnosť a perspektívy (Variant.)
Author
    Richterová, Dana
Language
    česky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca. Geovestník
Vol./nr.
    Roč. 36, č. 2
Pages
    s. 13
Year
    2004
Notes
    Zkr. název ser.: Miner. Slov., Geovest.
Classfication no.
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    archeologie
    dinas
    kenozoikum
    konference
    pedogeneze
    relikt
    rohovec křemitý
    silicifikace
    silkrusta
    terciér Českého masivu
    voda podzemní
Geographical name
    ČR
    Francie
Keyword
    Českém
    Durikrust
    Geneze
    Křemičitých
    Masívu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012