Record details

Title
    Genus concept in the Aegiromeninae and Leptellininae (Plectambonitacea, Brachiopoda)
Statement of responsibility
    Vladimír Havlíček
Author
    Havlíček, Vladimír
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Vol./nr.
    Vol. 66, no. 3
Pages
    s. 151-162
Year
    1991
Notes
    7 obr., 3 pl. + 3
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Subject group
    Aegiromeninae
    Brachiopoda
    Leptellininae
    nálezy
    ordovik
    Plectambonitacea
    popis organismu
    taxonomie
Geographical name
    ČSFR-Čechy
Keyword
    Aegiromeninae
    Brachiopoda
    Concept
    Genus
    Leptellininae
    Plectambonitacea
Abstract (in czech)
   Podle badatelů Cockse a Ronga (1989) je pojetí rodu založeno na kombinaci některých hlavních znaků. Naproti tomu podle Havlíčka (1967, 1976) se stanovení rodů uvedených podčeledí opírá o stanovení význačných stadií v jednotlivých vývojových liniích. Z tohoto hlediska se liší vymezení rodů aegiromena, Aegironetes, Benignites a Urbimena, které jsou podle Havlíčkova pojetí dobře definované
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012