Record details

Title
    Geoarcheologický výzkum lokality Boršice u Buchlovic
Other titles
    Geoarchaeological research of Boršice near Buchlovice Palaeolithic site
Author
    Nývlt, Daniel
    Nývltová Fišáková, Miriam
    Škrdla, Petr
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    3
Year
    2006
Thesaurus term
    Upper Pleistocene, Gravettian, Vertebrate Paleontology, Boršice
Keyword
    Boršice
    Buchlovic
    Geoarcheologický
    Lokality
    Výzkum
Abstract (in czech)
   Na konci roku 2005 jsme provedli revizní sondáž lokality Boršice-Chrástka. Archeologické a faunistické nálezy pocházející z geliflukčních koluviálních hlinpod pleniglaciální spraší. Poměrně hojný soubor fauny zahrnuje nálezy mamuta, srstnatého nosorožce, koně, soba a vlka. Zbytky mamuta pocházejí nejméně ze tří jedinců (2 roky starého a 5-10 let a jednoho dospělého). Složení kostí ukazuje na skladku kostí nebo pravděpodobněji na centrální část sídliště, kde byly ukládány nejlepší části zvířat (trupy, plece a kýty). Faunistické složení je spíše chladnomilnější, což dokazují i radiokarbonové datum, které je mladší než moravský vyvinutý pavlovien a ukazuje na pozdní fázi osídlení.
Abstract (in english)
   Geoarchaeological research of Boršice near Buchlovice Palaeolithic site
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014