Record details

Title
    Geoarcheologický záznam středního a mladého paleolitu v jeskyni Kůlně, Moravský kras
Author
    Bajer, A.
    Lisá, Lenka
    Neruda, P.
    Nerudová, Z.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae. Scientiae sociales = Časopis Moravského muzea. Vědy společenské
Vol./nr.
    Roč. 98, č. 2
Pages
    s. 197-214
Year
    2013
Notes
    Projekt: GAP405/11/0603, GA ČR, CZ3cav_un_auth*0273063
    Překlad názvu: Geoarchaeological record of Middle and Upper Paleolithic in Kůlna Cave, Moravian Karst
    Rozsah: 18 s. : P
Subject category
    cave deposits
    formation processes
    Kůlna cave
    micromorphology
    Middle and Upper Palaeolithic
Keyword
    Geoarcheologický
    Jeskyni
    Kras
    Kůlně
    Mladého
    Moravský
    Paleolitu
    Středního
    Záznam
Abstract (in czech)
   Jeskyně Kůlna poskytla relativně unikátní sedimentární záznam obsahující nejen artefakty svrchního a středního paleolitu ale také informace o měnících se klimatických podmínkách během izotopových stádií MIS6-MIS2. Dva hlavní profily předkládané v tomto článku byly studovány z hlediska sedimentologie, mikromorfologie a ostatních proxy jako je například magnetická susceptibilita či zrnitostní distribuce. Jeden z profilů je situován v centrální části jeskyně, zatímco druhý ve vchodové části. Kombinací dat získaných z těchto dvou profilů byl interpretován sedimentární záznam zahrnující vrstvy 5-11 vyčleněné při dřívějších výzkumech. Díky geoarchaeologické analýze bylo možné utvořit detailní interpretace provenience a formačních procesů, které jsou důležité pro dlouho diskutovanou chronostratigrafii této lokality.
Abstract (in english)
   The Kůlna Cave provides relatively unique sedimentary record containing not only artefacts of Upper and Middle Palaeolithic, but also information on changing climatic conditions within isotope stages MIS6 - MIS2. There are studied two major sections in context of sedimentology, micromorphology and other auxiliary proxy as are magnetic properties or particle-size distribution. One of the sections is located in the central part of the cave, the second one in its entrance part. By combining of these two sections a complete record of sedimentary development of layers 5 to 11 was obtained. Based on the set of geoarchaeological analyses it was possible to make detailed interpretation of provenance of cave sediments and their formation.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    23. 10. 2014