Record details

Title
    Geobiocenologický přístup v ekologii krajiny: koncepce, výsledky, aplikace
Author
    Lacina, Jan
Conference
    Ekologie krajiny v ČR (02.02.07-03.02.07 : Brno, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Sborník abstraktů z konference Ekologie krajiny v ČR
Pages
    s. 2-2
Notes
    Překlad názvu: Geobiocoenosis approach in Landscape ecology : conception, results, applications
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    natural disturbances
    succesion
    vegetation
Keyword
    Aplikace
    Ekologii
    Geobiocenologický
    Koncepce
    Krajiny
    Přístup
    Výsledky
Abstract (in czech)
   V povodňových korytech a nivách řek Bečvy a Desné byly po katastrofální povodni v červenci 19797 vybrány výzkumné transekty, na nichž je sledována přirozená sukcese na nově vzniklých ekotopech. Dosavadní výsledky ukazují, že sukcese je závislá na poloze biotopů vůči současnému aktivnímu toku.
Abstract (in english)
   In flood river basins of alluvium of the Bečva and Desná rivers was found research transects after catastrophic flood in July of 1997 and natural succession was investigated on new ecotopes. Present results shows that succession is dependent on location of biotopes in the face of current active river flow.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012