Record details

Title
    Geochémia sedimentárnych karbonatických hornín mezozoika Nízkych Tatier
Statement of responsibility
    Ladislav Martinský
Other titles
    Geochemistry of sedimentary carbonatic rocks of the Nízke Tatry Mts. Mesozoic
Author
    Martinský, Ladislav
Language
    slovensky
Source title - monograph
    Geochémia geologických procesov a životného prostredia
Pages
    s. 115-122
Subject group
    facie
    mesozoikum
    sedimenty karbonátové
    Sr (stroncium - 38)
    vzácné zeminy
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Nízké Tatry
Keyword
    Geochémia
    Hornín
    Karbonatických
    Mezozoika
    Nízkych
    Sedimentárnych
    Tatier
Abstract (in czech)
   V karbonátových horninách mesozoika z vybraných profilů v Nízkých Tatrách z chočského a križňanského příkrovu byly stanoveny obsahy Ca, Mg, Sr a vybraných prvků vzácných zemin. Na základě poměrů Sr/CaO, La/Ce a Ce/Sm jsou posuzovány možnosti odlišování jednotlivých litofacií v karbonátových sekvencích.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012