Record details

Title
    Geochemical and petrologic investigation of the Blanice or thogneiss body
Author
    Klečka, Milan
    Lang, Miloš
    Machart, J.
    Melín, Martin
    Pivec, Edvín
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    -
Pages
    s. 76-78
Year
    1993
Keyword
    Blanice
    Body
    Geochemical
    Investigation
    Petrologic
    Thogneiss
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012