Record details

Title
    Geochemical constraints of hydrothermal alteration of two-mica granites of the Moldanubian batholit at the Okrouhlá Radouň uranium deposit
Author
    René, Miloš
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta geodynamica et geomaterialia
Vol./nr.
    Roč. 2, č. 4
Pages
    s. 63-79
Year
    2004
Notes
    Projekt: GA205/97/0514, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Geochemie hydrotermálních alterací dvojslídných granitů moldanubického batolitu na uranovém ložisku Okrouhlá Radouň
    Rozsah: 17 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Subject category
    alterations
    two-mica granite
    uranium
Keyword
    Alteration
    Batholit
    Constraints
    Deposit
    Geochemical
    Granites
    Hydrothermal
    Moldanubian
    Okrouhlá
    Radouň
    Two-mica
    Uranium
Abstract (in czech)
   Hydrotermální alterace dvojslídných granitů na uranovém ložisku Okrouhlá Radouň jsou doprovázeny vznikem episyenitů. Episyenitizace se projevuje významným odnosem křemíku a přínosem sodíku, vápníku a CO2.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012