Record details

Title
    Geochemical constraints of hydrothermal alterations of two-mica granites of the Moldanubian batholith at the Okrouhlá Radouň uranium deposit
Statement of responsibility
    Miloš René
Author
    René, Miloš
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta geodynamica et geomaterialia
Vol./nr.
    Vol. 2, no. 4
Pages
    p. 63-79
Year
    140
Notes
    5 obr., 7 diagr., 4 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta geodyn. geomater.
Classfication no.
    550.4
    552
    553.3/.4
Conspectus category
    55
    552
    553
Subject group
    analýza petrografická
    batolit
    chemismus hornin
    granit dvojslídný
    hydrotermální alterace
    kontrola litologická
    moldanubický pluton
    prvky stopové
    rudy U
    vzácné zeminy
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Okrouhlá Radouň (Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec)
Keyword
    Alterations
    Batholith
    Constraints
    Deposit
    Geochemical
    Granites
    Hydrothermal
    Moldanubian
    Okrouhlá
    Radouň
    Two-mica
    Uranium
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 8. 2008
Import date
    8. 8. 2012