Record details

Title
    Geochemical variations within the Upper Oligocene-Lower Miocene lava succession of Úhošť Hill (NE margin of Doupovské hory Mts., Czech Republic)
Statement of responsibility
    Vladislav Rapprich and František V. Holub
Author
    Holub, František, 1949-
    Rapprich, Vladislav, 1979-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geological quarterly
Vol./nr.
    Vol. 52, no. 3
Pages
    p. 253-268
Year
    2008
Notes
    3 obr., 1 fot., 1 pl., 6 diagr., 6 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Quart.
Classfication no.
    55(1)
    550.9
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    analýza petrografická
    bazalt
    bazanit
    chemismus hornin
    datování K/Ar
    izotopy Nd
    izotopy Sr
    klinopyroxeny
    lávový proud
    magmatický krb
    petrogeneze
    tefrit
    terciér
    vulkanity Doupovských hor
    vulkanologie
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Kadaň (Chomutov, Kadaň)
    Úhošť, hora (Doupovské hory, Česko)
Keyword
    Czech
    Doupovské
    Geochemical
    Hill
    Hory
    Lava
    Margin
    Miocene
    Mts
    NE
    Oligocene-Lower
    Republic
    Succession
    Úhošť
    Upper
    Variations
    Within
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 5. 2009
Import date
    8. 8. 2012