Record details

Title
    Geochemická a mineralogická zonalita polymetalického ložiska Zlatá Baňa
Statement of responsibility
    Rudolf Ďuďa, Lubomír Divinec, Mária Košarková
Other titles
    Geochemical and mineralogical zonation of the base metal ores deposit of Zlatá Baňa
Author
    Divinec, Lubomír
    Ďuďa, Rudolf
    Košarková, Mária
Language
    slovensky
Source title - monograph
    Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska
Pages
    s. 58-59
Subject group
    ložisko subvulkanické
    neovulkanity východního Slovenska
    rudy Cu
    rudy Hg
    rudy Sb
    zonálnost
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Zlatá Baňa
Keyword
    Baňa
    Geochemická
    Ložiska
    Mineralogická
    Polymetalického
    Zlatá
    Zonalita
Abstract (in czech)
   Mineralizace ve stratovulkánu Zlatá Baňa projevuje zřetelnou horizontální i vertikální zonálnost. V nejhlubší centrální zóně převažuje chalkopyrit, pyrit,pyrhotin, stannin, molybdenit, ve vnější a svrchní zóně antimonit, sulfosoli Pb-Sb, tetraedrit, telurity a zlato. V plášti stratovulkánu se vyskytuje mineralizace Hg, opál a drahý opál. Starší formace v centrální zóně jsou vázány na hypabysální subvulkanická tělesa; vznikly ve středním-svrchním sarmatu. Mladší produkty (mineralizace Hg a j.) spadají do svrchního sarmatu-spodního panonu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012