Record details

Title
    Geochemická a vulkanologická dokumentace dočasných odkryvů ordovických vulkanitů při stavbě metra v Praze-Vokovicích
Other titles
    Geochemical and volcanological documentation of temporary exposures of Ordovician volcanites during construction of the subway at Praha-Vokovice
Author
    Janoušek, Vojtěch
    Rapprich, Vladislav
    Tasáryová, Zuzana
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    5
Year
    2013
Thesaurus term
    Ordovician, volcanic rocks, Strombolian eruption, continental rift basalts, scoria, fallout deposits
Keyword
    Dočasných
    Dokumentace
    Geochemická
    Metra
    Odkryvů
    Ordovických
    Praze-Vokovicích
    Stavbě
    Vulkanitů
    Vulkanologická
Abstract (in czech)
   Ordovické vulkanity vystupující na dočasných odkryvech stavby metra A v Praze na Červeném Vrchu zahrnují subaerické lávy a uloženiny strusky (napadávek a pravděpodobně i pyroklastických proudů).Vulkanity jsou obohacené nekompatibilními prvky a představují vnitrodeskové bazalty až tholeiity. Spiderploty normalizované NMORB ukazují na příslušnost bazaltů k OIB magmatickému reservoáru, ovšem s významnou složkou krustální kontaminace. Geotekotnické prostředí vulkanismu velice pravděpodobně korespondovalo se ztenčenou kůrou jako je prostředí mělkomořskýé riftové pánve s kadomským basementem.
Abstract (in english)
   Geochemical and volcanological documentation of temporary exposures of Ordovician volcanites during construction of the subway at Praha-Vokovice
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014