Record details

Title
    Geochemická anomálie rudních prvků ve vodách Středočeského kraje
Statement of responsibility
    Václav Zýka
Other titles
    Geochemical anomalies of ore elements in the waters of Central Bohemia
Author
    Zýka, Václav
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 32, č. 11
Pages
    s. 331-335
Year
    1990
Notes
    2 obr., 5 fot.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    anomálie geochemické
    aureola
    česká křídová pánev
    hydrochemie
    kutnohorské krystalinikum
    pitná voda
    prameny podzemní vody
    prvky rudní
    prvky stopové
    voda podzemní
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Středočeský kraj
    Východočeský kraj
Keyword
    Anomálie
    Geochemická
    Kraje
    Prvků
    Rudních
    Středočeského
    Vodách
Abstract (in czech)
   Hydrochemický výzkum v oblasti české křídové pánve /východní část Středočeského a přilehlá část Východočeského kraje/ prokázal zvýšené koncentrace zinku, mědi a olova. Geografické rozšíření, rozdílná koncentrace v jednotlivých částech oblasti, hodnoty poměrů některých prvků k mineralizaci a koncentraci zinku naznačují existenci různých zdrojů. Z porovnání s kutnohorskou hydrogeochemickou anomálií vyplývá, že zdrojem prvků může být jen mineralizece v podloží křídy. Zajímavá je zvýšená koncentrace zinku ve vodách Kutné Hory a okolí s ohledem na průměrně nižší mineralizaci v některých částech zájmové oblasti. Některé anomálie zasluhují podrobnější výzkum
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012