Record details

Title
    Geochemická banka dát pre Západné Karpaty
Statement of responsibility
    Katarína Janáková, Ján Medvěď, Juraj Glos, Milan Martinovič, Milina Kružlíková, Gejza Timčák, Zdenka Čulmanová
Other titles
    Geochemical data bank for the Western Carpathian region
Author
    Čulmanová, Zdenka
    Glos, Juraj
    Janáková, Katarína
    Kružlíková, Milina
    Martinovič, Milan
    Medvěď, Ján
    Timčák, Gejza
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 24, č. 1-2
Pages
    s. 131-135
Year
    1992
Notes
    1 obr.,2 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    báze dat
    databanka
    horniny magmatické
    horniny plutonické
    horniny sedimentární
    kaustobiolity
    metamorfika
    minerály
    prospekce geochemická
    regionální geochemická prospekce
    Západní Karpaty
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    Banka
    Dát
    Geochemická
    Karpaty
    Západné
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012