Record details

Title
    Geochemická charakteristika pararul uranového ložiska Okrouhlá Radouň
Author
    René, Miloš
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 9, -
Pages
    s. 252-257
Year
    2001
Notes
    Projekt: ME 458, GA MŠk
    Překlad názvu: Geochemical characteristic of paragneisses of the uranium deposit Okrouhlá Radouň
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Subject category
    Bohemian Massif
    Moldanubian
    paragneisses
Keyword
    Charakteristika
    Geochemická
    Ložiska
    Okrouhlá
    Pararul
    Radouň
    Uranového
Abstract (in czech)
   Biotitické a sillimanit-biotitické pararuly z ložiska Okrouhlá Radouň vznikly přeměnou drobových sedimentů s proměnlivou příměsí jílové složky.
Abstract (in english)
   Biotite- and sillimanite-biotite gneisses from the uranium deposit of Okrouhlá Radouň were formed by alternation of graywackes with changeable portion of clay component.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012